Nasze Ostatnie Realizacje

W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na rynkach europejskich. Do największych przedsięwzięć remontowych należały
REMONTY OGNIOTRWAŁE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

REMONTY OGNIOTRWAŁE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

W tej dziedzinie wykonaliśmy remonty pieców obrotowych, pieców komorowych i kotłów. Dla naszych klientów wykonujemy również regularne prace konserwacyjne.

REMONTY OGNIOTRWAŁE PIECÓW OBROTOWYCH

REMONTY OGNIOTRWAŁE PIECÓW OBROTOWYCH

Mamy doświadczenie w wykonywaniu wymurówek wielu rodzajów pieców obrotowych. Dla naszych klientów jesteśmy kompetentnym i zaufanym partnerem co pozwala sprostać stale rosnącym potrzebom i wymaganiom rynku.

REMONTY W PRZEMYŚLE HUTNICZYM

REMONTY W PRZEMYŚLE HUTNICZYM

Wykonujemy wyłożenia wszystkich rodzajów pieców odlewniczych i do obróbki cieplnej. Znamy szczególne oczekiwania tej branży dotyczące stosowania materiałów ogniotrwałych. Dzięki pierwszorzędnym umiejętnościom naszego personelu i stosowaniu sprawdzonych materiałów możemy przeciwdziałać przedwczesnemu zużywaniu się wyłożeń ogniotrwałych i zapewnić długotrwałą i ekonomiczną eksploatację urządzeń.

REMONTY W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM

REMONTY W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM

W tej branży przemysłu realizujemy remonty pieców wapienniczych, także spalarnie opalane paliwem stałym, komory spalania oraz kotły. Gwarantujemy naszym klientom bezproblemową eksploatacje urządzeń podczas kampanii.

SPALARNIE I ENERGIA Z ODPADÓW

SPALARNIE I ENERGIA Z ODPADÓW

Współczesne spalarnie WTE (ang. Waste to Energy, WTE) spełniają wymogi dopuszczalnych poziomów emisji, zgodnie z przepisami lokalnymi, pracują w dłuższych przedziałach czasowych zwiększając efektywność procesów generacji energii, zaś pod względem ekonomicznym stanowią atrakcyjną alternatywę dla składowisk odpadów. Kluczowym elementem rozwoju wytwarzania lokalnej energii jest gospodarowanie odpadami. Jej celem jest tworzenie spójnych, zintegrowanych rozwiązań dotyczących przetwarzania i utylizacji termicznej odpadów oraz infrastruktury oczyszczania powietrza. Tego rodzaju rozwiązania zapewnią niższe poziomy emisji zanieczyszczeń, przyczynią się do optymalnej efektywności procesów oraz zagwarantują zwrot kosztów inwestycji w zakładanym przedziale czasowym.

Firma realizowała również zlecenia związane z wykonaniem konstrukcji stalowych elementów pieców. Stale rozszerzamy swoją ofertę usługową wprowadzając nowe technologie oraz rozwiązania techniczne. Najważniejszym celem naszego przedsiębiorstwa jest jego rozwój poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów oraz ciągłe rozszerzenie oferty.