//mk-ff.pl/wp-content/uploads/2017/07/mk-certyfikaty-2019.jpg

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez

  • Zaangażowanie w realizację zamówień spełniających wymagania klienta.
  • Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom.
  • Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości ochrony środowiska i BHP zgodnego z normą SCC**:2011 i zapewnianie niezbędnych środków do jego prawidłowego funkcjonowania.
  • Ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, tworząc warunki zachęcające do poprawy jakości, które pomagają w osiągnięciu celu strategicznego jakim jest zadowolenie klienta, pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku.